one px fb code

Stalni pristup internetu

Usluga obezbeđuje simetričan, garantovani protok sa velikim pristupnim brzinama i statičkim javnim IP adresama.

Usluga je pogodna za sve kategorije poslovnih korisnika - kako za manje tako i za one zahtevnije. Stalni pristup internetu se realizuje preko stalne veze uspostavljene između pristupne tačke BeotelNeta i vaše lokacije, a rok realizacije je izuzetno kratak.

Ukoliko je ispunjen preduslov u pogledu tehničkih mogućnosti na lokaciji na kojoj vam je potreban pristup Internetu, veza bi se realizovala uspostavljanjem profesionalnog linka. Na vašoj lokaciji, usluga bi vam bila obezbeđena Ethernet priključkom.

Karakteristike usluge
  • Visoko kvalitetna i pouzdana veza non-stop;
  • Neograničen protok podataka;
  • Realizacija veze u roku od nekoliko dana;
  • Stalna raspoloživost veze bez potrebe za prethodnom uspostavom;
  • Nadzor i održavanje veze;
  • Brza intervencija u slučaju smetnji;
  • Neprekidna tehnička podrška 24x7;
  • Opseg statičkih javnih IP adresa;
  • Mogućnost povezivanja većeg broja računara i uređaja;
  • Mogućnost primene posebnih protokola i procedura, ili VPN mreže.
Kontaktirajte nas kako bismo vam u najkraćem mogućem roku poslali besplatnu ponudu za uslugu Stalnog pristupa internetu. Za sve informacije možete se obratiti Službi prodaje za poslovne korisnike BeotelNet-a na e-mail: biznis.prodaja@isp.beotel.net ili na broj telefona: 011 4255 193.

ADSL Express

ADSL express Potpuno besplatno isporučujemo na Vašu kućnu adresu paket za aktivaciju korisničkog Ugovora! Ukoliko niste u mogućnosti da posetite naše prodajno mesto, u roku od jednog radnog dana dostavljamo Vam na kućnu adresu sve što je potrebno za povezivanje na ADSL Internet. ADSL Express je posebno pogodan za korisnike koji u blizini nemaju prodajno mesto BeotelNeta.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 011/ 4255-000 ili putem e-mail-a: adsl-info@isp.beotel.net.