Podešavanje email klijenta

Pogledajte podešavanje pristupa u PDF formatu.

Posle kreiranja naloga, potrebno je uključiti autorizaciju za slanje poruka. Objašnjenje kako se to radi u najčešće korišćenim email klijentima pogledajte ovde.