Struktura domena (web adrese)

  • struktura URLa

Struktura domena (web adrese)Ukoliko razmišljate o tome da napravite blog, prva stvar o kojoj treba povesti računa je ime domena, tj. kako će se zvati vaš budući blog (veb sajt).

Ime domena je jedinstvena web adresa na osnovu koje će on biti pronađen. Posebno sam naglasio reč jedinstvena, jer ne mogu postojati dva ista domena na internetu. Ukoliko je neko pre vas registrovao domen koji ste vi želeli, ne možete ga imati.

Elementi domena/web adrese o kojima treba voditi računa

Svaki domen sastoji se iz nekoliko elemenata koji su razdvojeni tačkom. Kao primer, iskoristiću domen blog stranice na kojoj se sada nalazite. Ako pogledate polje za unos veb adresa vašeg pretraživača, možete videti sledeće:

http:// www.blogdoksirekoblog.com /domen-elementi/

Ova veb adresa se sastoji iz sledećih elemenata:

1. http:// i  https:// – skraćenica od Hyper Text Transfer Protocol i Hyper Text Transfer Protocol Secure – ukazuju na vrstu komunikacije izmedu veb pretraživača i servera i ne predstavlja deo samog domena.

2. www – (skraćenica od world wide web – svetska internet mreža), predstavlja poddomen i prilikom registracije domena će već biti postavljen od strane domen registra.

3. blogdoksirekoblog – ime domena

  • Postoji nekoliko pravila kojih se morate pridržavati prilikom izbora imena domena:
  • Ime domena može sadržati cifre (0-9), slova neengleskog alfabeta (a-z) i crtice (-).
  • Dužina imena ne sme biti kraća od 2, niti duža od 63 znaka

Ime domena ne sme imati razmak između reči, npr.:

www.blog dok si reko blog.com

Ime domena ne sme sadržati crticu na početku i/ili kraju, npr.:

www.–blogdoksirekoblog.com
www.blogdoksirekoblog–.com
www.–blogdoksirekoblog–.com

Ime domena ne sme sadržati dve uzastopne crtice, npr.:

www.bl—ogdoksirekoblog.com

Ime domena ne može sadržati slova neengleskog alfabeta, npr.:

š,č,ć,đ,ž

4. com – ekstenzija domena

TLD (eng. Top Level Domain – domen najvišeg nivoa) se odnosi na ekstenziju domena, tj. na deo domena posle zadnje tačke. Na primer, u domenu www.blogdoksirekoblog.com, TLD je com.

Za sada postoje dve vrste TLD-a i to su:

  • ccTLD (eng. country code Top Level Domain) pripada državama i sastoji se od dva slova, npr. .rs.
  • gTLD (eng. general Top Level Domain) ukazuje na delatnost korisnika domena (npr. .com je poslovni domen – skraćenica od engleske reči commercial) i sastoji se od tri ili četiri slova.

5. /domen-elementi/ – Ukoliko se nalazite na bilo kojoj strani bloga a da to nije naslovna strana bloga, kao krajnji element domena će biti ispisano ime blog posta (web strane).

IZVOR

2017-11-07T21:59:16+00:00Domeni|