Pre nego što objasnimo kako se štiti Vaš domen, prvo ćemo objasniti šta je to WHOIS. Možda deluje kao akronim na prvi pogled, ali WHOIS je zapravo sistem koji postavlja pitanje ’Who Is?’, odnosno ko je odgovoran iza naziva domena, ili IP adrese? Svake godine se registruje milion domena, bilo da su to individualci, biznisi, organizacije, ili vlade; i svako od njih mora da obezbedi identifikaciju i kontakt informacije kao što su ime, adresa, email, broj telefona, administrativni, ili tehnički kontakti, itd. Upravo ovi podaci su WHOIS podaci.

Svaki WHOIS domain zahteva da priložite Vaše tačne informacije i da ih redovno ažurirate, inače će Vaša registracija biti suspendovana, ili čak ukinuta. Ovo se takođe može desiti ako ne odgovarate na njihove istrage i ispitivanje. Bilo ko ko želi da bude registrovan, takođe mora da dobije akreditaciju od ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) – koordinatorska organizacija koja je pod ugovorom da operiše sa top generičnim domenima, kao što su na primer .COM, .ORG, .INFO, .BIZ, .STORAGE, i .LINK.

Informacije se jedino smeju skladištiti i pretraživati u zapisima registracija preko opcije WHOIS lookup, inače je zabranjeno koristiti stečene podatke u službi saopštavanja reklama i zahteva bez dozvole entiteta koji Vas interesuje. Zato možete i zaštititi Vaše privatne podatke od marketinških firmi, spam poruka, i online prevaranata time što ćete biti skriveni prilikom WHOIS upita. Domain Privacy Protection servis će Vas čuvati u tajnosti na najvišem nivou zaštite.

Princip po kom WHOIS zaštita funkcioniše je u suštini identična kao kad Vaš telefonski broj nije javno dostupan u registru telefonskih kompanija. Na ovaj način ćete uspešno sprečiti zloupotrebu Vašeg broja telefona, adrese, emaila, i drugih ličnih podataka ako osetite potrebu za privatnošću, ili smatrate da ste ugroženi.

Zaštita privatnosti podataka (WHOIS zaštita domena) daje mogućnost korisnicima da sakriju lične podatke od potencijalnih spamera ili bilo koga ko želi da takve informacije zloupotrebi. Korišćenjem ovog servisa, vaš sajt će biti bezbedniji, a privatnost vaših podataka neće biti ugrožena.

BeotelNet može da vam pomogne u zaštiti privatnosti. Posetite našu stranicu WHOIS zaštita domena za više informacija.