Tehnologija kontejnera menja budućnost razvoja softvera i ima značajnu ulogu u Cloud svetu. Programeri sve više prihvataju tehnologiju kontejnera i primećen je izuzetno brz razvoj. Najpoznatije svetske kompanije je takodje koriste, uključujući Microsoft, Google i Facebook.

Šta su kontejneri?

Kontejneri su blaža verzija virtuelizacije, takozvana “virtuelizacija operativnog sistema”. Kontejneri su rešenje problema kako softver da nastavi da radi pouzadno prilikom selidbe sa jednog računarskog okruženja na drugo. To može podrazumevati selidbu sa laptopa programera u testno okruženje, iz testnog okruženja u produkciju, ili sa fizičke mašine u data centar na virtuelnu mašinu.

kontejner ili virtuelna masina

Kako možemo prepoznati cloud kontejner?

Glavna karakteristika cloud kontejnera je da mogu da virtuelizuju pojedinačnu aplikaciju. Svaki kontejner radi u zasebnom okruženju. To znači ako nešto krene po zlu kod jednog kontejnera, to utiče na rad samo tog jednog konkretnog kontejnera a ne na ceo server. Na jednom serveru može da se izvršava više kontejnera istovremeno, ali sve mora da pokreće isti operativni sistem. U odnosu na upotrebu virtuelnih mašina, postavka sistema je manje kompleksna, na serveru je potrebno da postoji osnovni operativni sistem i softver koji omogućava upotrebu kontejnera. Kontejneri mogu da funkcionišu sa minimalnom količinom resursa da bi izvršavali zadatak za koji su predvidjeni.

virtualna masina vs cloud kontejner

Šta su prednosti kontejnera?

Veličina – kontejner može biti veličine desetina megabajta, dok virtuelna mašina sa svojim kompletnim operativnim sistemom može biti veličine nekoliko gigabajta.

Prenosivost – napravi se jednom, pokreće se bilo gde.

Efikasnost i gustina resursa – kontejneri ne zahtevaju zaseban operativni sistem, samim tim koriste manje resursa.

Efikasna izolacija i deljenje resursa – iako kontejneri rade na istom serveru i koriste iste resurse, oni nemaju međusobnu interakciju. Ako jedna aplikacija padne, drugi kontejneri sa istom aplikacijom će nesmetano nastaviti da rade.

Brzina – započni, kreiraj, uradi kopiju ili uništi kontejner u sekundi. Kontejneri su laki i podižu se za manje od sekunde jer ne zahtevaju pokretanje operativnog sistema.

Operativna jednostavnost – suprotno od tradicionalne virtualizacije, gde svaka virutelna mašina ima zaseban operativni sistem, operativni sistem kontejnera ne zahteva poseban softver za pokretanje aplikacije, što olakšava upravljanje istim.

Zašto koristiti kontejnere?

Iako upotreba kontejnera zvuči komplikovano, oni čine stvari jednostavnijim za korišćenje. Za korišćenje tradicionalne virtuelizacije, potreban je odgovarajući hajpervizor, a svaka pojedinačna virtuelna mašina mora da ima instaliran sopstveni operativni sistem na kojem se željena aplikacija izvršava. Virtuelne mašine su zato fleksibilnije – jer ne zavise od osnovnog operativnog sistema, ali su softverski kontejneri znatno manje kompleksni i efikasniji su u iskorišćavanju resursa, što omogućava da se na istom serveru pokreće 4 do 6 puta više kontejnera. To za jednu kompaniju znači velika ušteda, a u slučaju velikih kompanija radi se čak o milionima dolara na godišnjem nivou.

Zaključak

Mnoge će kompanije profitirati od uvođenja cloud kontejnera u svoju infrastrukturu. Njihova prenosivost, zajedno sa niskim troškovima, ih čini veoma dobrom zamenom za virutelne mašine. Kontejneri kao i virtuelne mašine imaju svoje prednosti i mane, ali umesto da se takmiče međusobno, veoma dobro mogu da se dopunjuju.