Iako svi volimo besplatan i otvoren internet, ipak je bitno da razumemo zašto je zaključana WiFi mreža najbolja WiFi mreža.

Ukoliko se neko treće lice poveže na vaš WiFi internet i pomoću njega se upusti u neke nelegalne radnje, odgovornost je na – vama. Sa nezaštićenom WiFi mrežom, ovo je vrlo moguć scenario.

Ukoliko iz bilo kog razloga želite da promenite postojeću šifru, potrebno je da pristupite ruteru putem vašeg računara.

  • U internet pretraživač upišite 192.168.1.1. Uskoro će vam se otvoriti prozor sa poljima “user” i “password”. Upišite “admin” u oba polja, nakon čega će biti moguće da promenite šifru.
  • Kliknite na karticu “Interface setup” u meniju, te potom “Wireless” podopciju.
  • Ukoliko niste imenovali svoju WiFi mrežu, to možete sad da uradite tako što ćete upisati željeni naziv u polje pored “SSID”.

Kako zaključati WiFi?

Kod opcije “Authentication Type” postarajte se da je odabrana opcija “WPA – PSK/ WPA2 – PSK”. Kod opcije “Pre-shared key”, upišite željenu lozinku za vašu mrežu. Preporučeni broj karaktera je između 8 i 14, a trebalo bi da sadrži i znakove, brojeve, velika i mala slova.

kako promeniti sifru za wifi

Kako promeniti šifru za WiFi?

Postupak je isti kao kod prvobitnog postavljanja šifre. Dovoljno je da u gorepomenuto polje “Pre-shared key” upišete novu lozinku i kliknete “Save” na dnu stranice.

Ukoliko primetite da neko od vaših komšija ili prijatelja ima otvorenu WiFi mrežu, opomenite ga da bi trebalo da je zaključa. Može biti da je odabrao da je ostavi otvorenom, ali najčešće korisnici nisu svesni da postoji rizik od WiFi mreže koja nije zaštićena WPA2 šifrom.

Korisni svetlosni indikatori

kako zakljucati wifi

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, možete se obratiti BeotelNet podršci tokom 24 sata na telefone: 011 4255 155, 011 4255 000 i 064 600 2 655 (za pozive iz mobilne mreže).