Ako se do izbijanja pandemije korona virusa niste našli u iskušenju da tradicionalnu kupovinu zamenite elektronskom, uvereni smo da ste proteklih meseci ako ne kupovali, a ono makar promišljali o  elektronskoj trgovini. U uslovima fizičkog distanciranja koji trenutno vladaju, a vrlo je izvesno da će vladati makar još izvestan period, elektronska trgovina je definitivno nešto što možemo nazvati srećom u nesreći.

Tokom pandemije u prilici smo da primetimo sve one prednosti elektronske trgovine, koje su postojale i ranije, ali koje ovih dana osećamo i primećujemo u znatnoj meri, blagodareći novim društvenim okolnostima. Pa hajde da kažemo ponešto o tome.

Ono što prvo pada na pamet kada pomislimo: elektronska trgovina, jeste internet, a zatim sledi niz asocijacija: kompjuter, miš, klik, rečju: privatnost doma pomešana sa obavljanjem trgovine. Elektronska trgovina je upravo to: poslovanje iz fotelje. U ne tako davno doba, gotovo svi smo obavljali sličnu aktivnost, koja je tada bili takođe novotarija u našim životima. Putem telefona obavljali smo pregovore, postavljali pitanja i najzad zaključivali dogovore. Zahvaljujući internetu, elektronska trgovina podigla je mogućnosti na dotad nezamisliv nivo, a mi smo danas tu da ubiramo plodove.

Još uvek naviknuti na tradicionalnu trgovinu „lice u lice“, potrošači polako ali sigurno čine prvi, neophodni korak ka menjanju navika, a to je: poimanje sebe kao kupca, uprkos promenjenim uslovima. Ispočetka je postojala bojazan od „nepoznatog“, strepnja od promene, ali korak po korak, običan potrošač shvatio je da fizička distanca između njega i proizvoda/usluga, ne menja suštinu okolnosti: kupac je i dalje kupac, proizvod je i dalje proizvod, a prodavac i dalje prodavac, i sve obaveze, kao i prava, postoje upravo kao što su postojale, i još uvek postoje, u tradicionalnoj trgovini. Na primer: pravo na predomišljanje. Kupac robe ili usluga, izvršenih putem elektronske trgovine, ima pravo, baš kao i prilikom tradicionalne trgovine, da iskoristi svoje pravo iz Zakona o zaštiti potrošača, i da kupljenu robu/uslugu vrati/otkaže u zakonom predviđenom roku. Dakle, kao što ste nekada vratili robu u prodavnicu lično, sada možete putem pošte. Razume se da postoje procedura, koja se mora ispoštovati, kao i izuzeci, ali ti izuzeci jasno su naglašeni i pojašnjeni, isto kao i prilikom tradicionalne trgovine.

Jedna o češćih bojazni pri elektronskoj trgovini jeste (ne)mogućnost reklamacije. Svako od nas našao se u prilici da se vrati na mesto kupovine, i požali se prodavcu na falinku u vezi sa robom, a sada se odjednom pojavila elektronska trgovina i sajtovi, naizgled bezlični i hladni, međutim: reklamiranje robe ili usluga tretira se prilikom elektronske trgovine isto kao i prilikom tradicionalne trgovine. Svaki prodavac dužan je da istakne svoje podatke, a poslat mejl na istaknutu adresu, ima istu težinu kao i odlazak na mesto prodaju. Prodavac je dužan da vam odgovori u zakonski određenom roku, isto kao što je bi bio dužan i da ste se pojavili na pragu prodavnice, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Dakle – procedura je drugačija, ali vaša prava i dalje su ista.

Očita prednost koju sa sobom nosi elektronska trgovina, jeste ušteda vremena, troškova, a bogami i živaca. Iz udobnosti doma, ili u pokretu, uz pomoć telefona, možete platiti račune, najčešće bez provizije. Potvrda koju dobijete na svoj mejl po izvršenoj transakciji, ekvivalent je papirnoj potvrdi, a ukoliko ste starog kova i po tom pitanju, slobodno odštampajte potvrdu i sklonite je među stare, papirne račune.

Sve interaktivniji sajtovi, dostupni na praktično svim uređajima, nude mogućnost razgledanja celokupne ponude, a neretko i neke buduće i prošle, što je, za razliku od klasičnih prodavnica, ogromna prednost: ne samo što vam štedi vreme za prevoz, kao i troškove prevoza, elektronska trgovina izneće vam ponudu koja najčešće prevazilazi mogućnost fizičkog predstavljanja. Takođe, neretko uz fotografije proizvoda/usluga, možete dobiti i video prikaz uređaja/usluge, koji takoreći oživljava ponudu i približava je kupcu u onoj meri na koju je navikao prilikom tradicionalne trgovine.

Većina sajtova za elektronsku trgovinu omogućuje svojim mušterijama da iznesu svoje mišljenje o proizvodima/uslugama koje nude, čime korisnik dobija dodatne informacije i iskustva, koja može ali ne mora da uzme u obzir. Ocenjivanje robe/usluge takođe je moguće, i ono takođe pruža uslugu informisanja, koja je od neprocenjive važnosti za kupca. Tradicionalna trgovina nema odgovor na ovu mogućnost elektronske trgovine.

Elektronska trgovina je svakako naša sadašnjost, a sva je prilika da će biti i budućnost, i zato ćemo se mi potruditi da nastavimo da pišemo o ovoj neiscrpnoj temi, jer – tek smo zagrebali površinu. Sve što je vama potrebno da nas čitate jeste interenet konekcija. Javite nam se. Može i elektronskim putem. 😉