Ćirilični internet domeni

  • cirilicni domeni

Ćirilični internet domeniNakon Rusije, Srbija je je dobila svoj ćirilični domen .срб. Pored postojećeg .rs domena, novi .срб domen je drugi nacionalni domen Republike Srbije. To je ujedno jedini internet domen na svetu u kojem se internet adrese pišu onako kako se i izgovaraju. Ostvarenje ustavnog prava građana Srbije da mogu da koriste internet domene na svom zvaničnom pismu.

Nazivi srpskih ćiriličkih internet domena, pored 30 slova srpske ćirilice (a-ш), mogu da sadrže i cifre (0-9) i crticu (-). Ne smeju da sadrže crticu na početku ili kraju, kao ni dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji. Naziv .срб može da sardži najviše 63 ASCII znaka posle ACE kompatibilne konverzije.

Tehnički gledano, uopšte nije potrebno pisati “www” ispred adrese sajta. To je više ostatak prvobitne prakse u pisanju internet adresa. I svi postojeći sajtovi sa .rs domenom mogu da se pronađu bez “www” na početku, naravno, ako je pravilno podešen server na kome su hostovani domeni.

Odluku o registraciji donose nadležni organi RNIDS-a. Pravilnik o početku rada .срб domena, kao i Opšti uslovi registracije .срб domena usvojeni su dana 28.05.2011.godine u Beogradu, na održanoj Konferenciji suosnivača RNIDS. Dan početka registracije .срб domena za registrante .rs domena utvrđuje se dalje posebnom odlukom upravnog odbora RNIDS-a.

Tokom ove faze, početka registracije .срб domena, pravo da registruju .срб domen imaće samo registranti .rs domena. Ova faza će trajati 6 meseci. Registranti .rs domena registrovanih tokom faze početne registracije .срб domena, mogu da iskoriste svoje pravo preče registracije odgovarajućeg .срб domena po osnovu novoregistrovanog .rs domena. Podnošenje zahteva za registraciju .срб domena u ovoj fazi obavljaće se posredstvom ovlašćenih registara .срб domena.

Po isteku početne faze registracije .срб domena, započeće slobodna registracija .срб domena za sve zainteresovane. Do tada će prvi domaći sajt na novom nacionalnom ćiriličkom domenu, na adresi рнидс.срб biti mesto za testiranje primene ove novine na srpskom delu Interneta.

Adresni prostori koji postoje u okviru .СРБ domena:

СРБ – namenjen svim zainteresovanim licima (ćirilični domen najvišeg nivoa)
ПР.СРБ – namenjen samo poslovnim korisnicima (privrednim subjektima)
ОРГ.СРБ – namenjen ostalim pravnim licima, koja nisu registravana za obavljanje privredne delatnosti
ОБР.СРБ – namenjen obrazovnim ustanovama i organizacijama
ОД.СРБ – namenjen samo fizičkim licima
АК.СРБ – (delegiran) namenjen akademskoj mreži i naučno-istraživačkoj mreži Srbije
УПР.СРБ – (delegiran) namenjen državnim organima Republike Srbije

IZVOR

Pogledajte domene na raspolaganju na BeotelNet sajtu u sekciji registracija domena.

2017-08-24T21:11:52+00:00Domeni, Hosting|